חג הפסח | אשר הוצאתיך מאור כשדים

חג הפסח | אשר הוצאתיך מאור כשדים

הרב אבנר זולדן

חג הפסח | אשר הוצאתיך מאור כשדים

מתחיל בגנות ומסיים בשבח

שיעורים נוספים