ברכות הנהנין

ברכות הנהנין

הרב יאיר גלס

ברכות הנהנין

דיבר לאחר אכילתו

שיעור קצר מפי הרב יאיר גלס בהלכות ברכות הנהנין  . השיעור מעובר במסגרת תוכנת "לומדים תורה בבין הזמנים" .

שיעור קצר מפי הרב יאיר גלס בהלכות ברכות הנהנין  . השיעור מעובר במסגרת תוכנת "לומדים תורה בבין הזמנים" .

שיעורים נוספים