ימי בין המצרים | אבלות על המקדש

ימי בין המצרים | אבלות על המקדש

הרב אלישע לפיד

ימי בין המצרים | אבלות על המקדש

איך להתאבל על המקדש כשאני לא יודע מה זה?

שיעורים נוספים