משנכנס אב ממעטין בשמחה | חסרון המקדש

משנכנס אב ממעטין בשמחה | חסרון המקדש

הרב לביא אנגלמן

משנכנס אב ממעטין בשמחה | חסרון המקדש

שיעורים נוספים