קדושה ראשונה וקדושה שנייה

הרב יורם מושקוביץ

שיעור בעיון על גדרי קדושת ארץ ישראל

שיעורים נוספים