הפטרת פרשת פנחס | פתיחת ג' דפורענותא - לבנות ולנטוע!!!

הפטרת פרשת פנחס | פתיחת ג' דפורענותא - לבנות ולנטוע!!!

ר' דניאל צוויבל

הפטרת פרשת פנחס | פתיחת ג' דפורענותא - לבנות ולנטוע!!!

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים