הפטרת פרשת שלח | ההפטרה כתיקון

הפטרת פרשת שלח | ההפטרה כתיקון

ר' דניאל צוויבל

הפטרת פרשת שלח | ההפטרה כתיקון

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים