הרב יורם מושקוביץ | פרשת ראה | הראייה

הרב יורם מושקוביץ | פרשת ראה | הראייה

הרב יורם מושקוביץ

הרב יורם מושקוביץ | פרשת ראה | הראייה

"רצף הפרשיות "עקב" "ראה" "ושופטים

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים