הרב יורם מושקוביץ | פרשת כי תצא | מידותיו של הקבה אינם רחמים אלא גזרות

הרב יורם מושקוביץ | פרשת כי תצא | מידותיו של הקבה אינם רחמים אלא גזרות

הרב יורם מושקוביץ

הרב יורם מושקוביץ | פרשת כי תצא | מידותיו של הקבה אינם רחמים אלא גזרות

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים