פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך

הרב ירון אדוריאן

פרשת בהעלותך

איך נפלנו ממעמד הר סיני לתאוות בשר??

שיעורים נוספים