פרשת כי תצא

פרשת כי תצא

הרב משה לוי

פרשת כי תצא

זכירת מעשה מרים

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים