פרשת מטות

פרשת מטות

הרב משה לוי

פרשת מטות

"חיים ביד הלשון"

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים