פרשת פנחס

הרב משה לוי

מעמדו של ספר במדבר

.מעבר ההנגה של יוצאי המדבר אל הנהגת באי הארץ

שיעורים נוספים