פרשת פנחס

פרשת פנחס

הרב משה לוי

פרשת פנחס

מעמדו של ספר במדבר

.מעבר ההנגה של יוצאי המדבר אל הנהגת באי הארץ

.מעבר ההנגה של יוצאי המדבר אל הנהגת באי הארץ

שיעורים נוספים