פרשת במדבר

הרב משה לוי

אור וחושך

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

צורת ההסתכלות על העליה מהמדבר לארץ הקודש ועל ההשגחה בשינוי הגדול.

שיעורים נוספים