פרשת במדבר

פרשת במדבר

הרב משה לוי

פרשת במדבר

אור וחושך

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

צורת ההסתכלות על העליה מהמדבר לארץ הקודש ועל ההשגחה בשינוי הגדול.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

צורת ההסתכלות על העליה מהמדבר לארץ הקודש ועל ההשגחה בשינוי הגדול.

שיעורים נוספים