פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת בהעלותך | העלאת הנרות - חשיבות הפרטים הקטנים

הכשרת הנרות - מותרת רק בכהן. לעומת זאת העלאת הנרות-מותרת גם בזר. היינו מצפים ששזה יהיה הפןך,לא? מה זה מלמד אותנו?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המועברים ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ שליט"א. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

הכשרת הנרות - מותרת רק בכהן. לעומת זאת העלאת הנרות-מותרת גם בזר. היינו מצפים ששזה יהיה הפןך,לא? מה זה מלמד אותנו?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המועברים ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ שליט"א. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים