פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת שלח - לך | למה זה חטא לשלוח מרגלים?

האם זה לא הכרחי לשלוח למרגלים לפני שכובשים את הארץ? ומדוע צריך להתחזק כדי "לקחת מפירות הארץ"?

מתוך סדרת " .שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' הפנימית בפרשה.

האם זה לא הכרחי לשלוח למרגלים לפני שכובשים את הארץ? ומדוע צריך להתחזק כדי "לקחת מפירות הארץ"?

מתוך סדרת " .שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' הפנימית בפרשה.

שיעורים נוספים