פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שלח - לך | למה זה חטא לשלוח מרגלים?

האם זה לא הכרחי לשלוח למרגלים לפני שכובשים את הארץ? ומדוע צריך להתחזק כדי "לקחת מפירות הארץ"?

מתוך סדרת " .שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' הפנימית בפרשה.

שיעורים נוספים