פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת קורח | כיצד מנהלים מחלוקת?

מדוע יש שוני בעונשם של בעלי המחלוקת בפרשה- שריפה בגוף קיים של "מאתיים וחמישים האיש" לעומת היבלעות באדמה של דתן ואבירם? מה זה מלמד על האופן בו יש להעביר ביקורת?

מתוך סדרת " שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י.  בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים