פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת קורח | כיצד מנהלים מחלוקת?

קרח - בירור פרשיית המחלוקת

פרשת קרח היא פרשה שבה מתבררת פרשיית המחלוקת. עדת קרח היתה מורכבת משלושה מרכיבים- א) קרח -חז"ל אומרים שהיו לו אינטרסים אישיים. הוא נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. ב) דתן ואבירם - דתן ואבירם היו אנשי מחלוקת. קרח לקח לעצמו כוחות עבודה,כוחות שטח. היה להם סכסוך כבר עם משה רבינו כבר במצרים, וקרח השתמש בדתן ואבירם כדי להתסיס עם הרעל שיש בתוכם. ג) קרח לקח לעצמו 250 איש, שהיו קריאי מועד אנשי שם, הם היו אנשי מעלה. הקריאה הזו שכל העדה כולם קדושים דיברה אליהם, כי הם הרגישו בתוכם את הקדושה הזו. מה שהביא אותם זה רק אהבת ד', הם היוו את הגיבוי הרוחני לקרח.

הדבר הזה בא לידי ביטוי בעונש שלהם. כמו נדב ואביהוא הם נשרפו ב'שריפת נשמה וגוף קיים'. נשמתם עלתה כי היא לא החזיקה במסגרות המציאות. בגלל שהם לא פעלו בכללים של המציאות,ונשמתם נמשכה אל העליונים, מיתתם הייתה כנדב ואביהוא. לעומתם, דתן ואבירם שהם בעלי מחלוקת, אין להם מקום בכלל על האדמה. הם לא שייכים בכלל אל המציאות שלנו, ולכן הם נבלעו באדמה. על קרח דנה הגמרא האם היה מן הנשרפים או מן הבלועים.

הלקח - לְמה אתה מצטרף?

מהמבנה הזה של המחלוקת נלמד שדרוש תמיד להתבונן בשאלה: לְמה אתה מצטרף? גם אם לך יש ביקורת, ויכול להיות שהיא באה ממקום חיובי, לפעמים מי שמניע את הביקורת המניע שלו הוא שלילי

בכל אופן מהמבנה הזה של המחלוקת נלמד שדרוש תמיד להתבונן בשאלה: לְמה אתה מצטרף? גם אם לך יש ביקורת, ויכול להיות שהיא באה ממקום חיובי, לפעמים מי שמניע את הביקורת המניע שלו הוא שלילי. הצירוף שלך איתם מגבה את המניעים השליליים שלו ולא את המטרות הישירות החיוביות שבהם אתה רוצה לתמוך.

לכן, פרשת קרח ועדתו מעידה על הסכנה הגדולה של צירופם של גורמים שונים בעלי אינטרסים שונים. הם לא בשליטה כי הם מאוד מכוונים על ידי אדם אחד והאינטרסים שלו. 250 איש צדיקים, צריכים לדעת למה הם מתחברים עם כוחותיהם הבריאים, ולהישמר לא לחזק עם הנטיות הבריאות כוחות שליליים שמשתמשים בכל צדקותם רק כגיבוי .

קרח - בירור פרשיית המחלוקת

פרשת קרח היא פרשה שבה מתבררת פרשיית המחלוקת. עדת קרח היתה מורכבת משלושה מרכיבים- א) קרח -חז"ל אומרים שהיו לו אינטרסים אישיים. הוא נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. ב) דתן ואבירם - דתן ואבירם היו אנשי מחלוקת. קרח לקח לעצמו כוחות עבודה,כוחות שטח. היה להם סכסוך כבר עם משה רבינו כבר במצרים, וקרח השתמש בדתן ואבירם כדי להתסיס עם הרעל שיש בתוכם. ג) קרח לקח לעצמו 250 איש, שהיו קריאי מועד אנשי שם, הם היו אנשי מעלה. הקריאה הזו שכל העדה כולם קדושים דיברה אליהם, כי הם הרגישו בתוכם את הקדושה הזו. מה שהביא אותם זה רק אהבת ד', הם היוו את הגיבוי הרוחני לקרח.

הדבר הזה בא לידי ביטוי בעונש שלהם. כמו נדב ואביהוא הם נשרפו ב'שריפת נשמה וגוף קיים'. נשמתם עלתה כי היא לא החזיקה במסגרות המציאות. בגלל שהם לא פעלו בכללים של המציאות,ונשמתם נמשכה אל העליונים, מיתתם הייתה כנדב ואביהוא. לעומתם, דתן ואבירם שהם בעלי מחלוקת, אין להם מקום בכלל על האדמה. הם לא שייכים בכלל אל המציאות שלנו, ולכן הם נבלעו באדמה. על קרח דנה הגמרא האם היה מן הנשרפים או מן הבלועים.

הלקח - לְמה אתה מצטרף?

מהמבנה הזה של המחלוקת נלמד שדרוש תמיד להתבונן בשאלה: לְמה אתה מצטרף? גם אם לך יש ביקורת, ויכול להיות שהיא באה ממקום חיובי, לפעמים מי שמניע את הביקורת המניע שלו הוא שלילי

בכל אופן מהמבנה הזה של המחלוקת נלמד שדרוש תמיד להתבונן בשאלה: לְמה אתה מצטרף? גם אם לך יש ביקורת, ויכול להיות שהיא באה ממקום חיובי, לפעמים מי שמניע את הביקורת המניע שלו הוא שלילי. הצירוף שלך איתם מגבה את המניעים השליליים שלו ולא את המטרות הישירות החיוביות שבהם אתה רוצה לתמוך.

לכן, פרשת קרח ועדתו מעידה על הסכנה הגדולה של צירופם של גורמים שונים בעלי אינטרסים שונים. הם לא בשליטה כי הם מאוד מכוונים על ידי אדם אחד והאינטרסים שלו. 250 איש צדיקים, צריכים לדעת למה הם מתחברים עם כוחותיהם הבריאים, ולהישמר לא לחזק עם הנטיות הבריאות כוחות שליליים שמשתמשים בכל צדקותם רק כגיבוי .

שיעורים נוספים