פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת חוקת | האם משה ואהרון אכן חטאו?

מפרשים רבים "מחפשים" מהו חטאם של משה ואהרון. אולי באמת הם לא חטאו אלא פשוט לא שייכים להנהגה בארץ?

מתוך סדרת" שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנקודה המרכזית בפרשה.

מפרשים רבים "מחפשים" מהו חטאם של משה ואהרון. אולי באמת הם לא חטאו אלא פשוט לא שייכים להנהגה בארץ?

מתוך סדרת" שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנקודה המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים