פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשיות מטות מסעי | מצוות יישוב ארץ ישראל

האם יש מצוות יישוב ארץ ישראל או שמא רק כיבוש הארץ?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנקודה המרכזית בפרשה.

האם יש מצוות יישוב ארץ ישראל או שמא רק כיבוש הארץ?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנקודה המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים