פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת ואתחנן | שמע ישראל

כיצד פרשיית "ואהבת" עוזרת לנו לייחד את שמו של ה' בעולם?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשיות השבוע" מאת הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים