פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת ראה | כל המוסיף - גורע?

למה אסור להוסיף על המצוות? הרי אני רוצה להוסיף טוב מעצמי?

מתןך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

למה אסור להוסיף על המצוות? הרי אני רוצה להוסיף טוב מעצמי?

מתןך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים