פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת כי תצא | מצוות פרטיות

מצוות פרטיות ביחס לכלל האומה.

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשיות השבוע" מאת הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים