פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת כי תצא | מצוות פרטיות

מצוות פרטיות ביחס לכלל האומה.

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשיות השבוע" מאת הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

מצוות פרטיות ביחס לכלל האומה.

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשיות השבוע" מאת הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים