שיעורים קצרים לבין הזמנים

שיעורים קצרים לבין הזמנים

הרב דוד טורנר

שיעורים קצרים לבין הזמנים

מתחיל בגנות ומסיים בשבח

שיעורים נוספים