שיעורים קצרים לבין הזמנים

הרב דוד טורנר

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו"

שיעורים נוספים