שיעורים קצרים לבין הזמנים

שיעורים קצרים לבין הזמנים

הרב דוד טורנר

שיעורים קצרים לבין הזמנים

מדוע 'יחץ' דווקא לפני 'מגיד'?

שיעורים נוספים