ימי בין המצרים | קמצא ובר קמצא

ימי בין המצרים | קמצא ובר קמצא

הרב נדב פרידמן

ימי בין המצרים | קמצא ובר קמצא

ביטוי לשורש החורבן

'קמצא ובר קמצא'- מה חז"ל מלמדים אותנו במעשייה הזו? איך היא מביאה לידי ביטוי את החורבן, וממילא מה התיקון שמוטל עלינו לעשות? לימוד מעמיק לאור דברי המהר"ל.

'קמצא ובר קמצא'- מה חז"ל מלמדים אותנו במעשייה הזו? איך היא מביאה לידי ביטוי את החורבן, וממילא מה התיקון שמוטל עלינו לעשות? לימוד מעמיק לאור דברי המהר"ל.

שיעורים נוספים