ימי בין המצרים | יהא מצר ודואג על חורבן בית המקדש

ימי בין המצרים | יהא מצר ודואג על חורבן בית המקדש

הרב מאיר הילביץ'

ימי בין המצרים | יהא מצר ודואג על חורבן בית המקדש

התבוננות בקשר בין משמרות הלילה לכיסופי המקדש

מדוע יש לכוון את תפילותינו על החורבן לזמן חילופי משמרות הלילה? מתוך ההתבוננות הזו עולים הגיונות הקשורים לכיסופי המקדש.

מדוע יש לכוון את תפילותינו על החורבן לזמן חילופי משמרות הלילה? מתוך ההתבוננות הזו עולים הגיונות הקשורים לכיסופי המקדש.

שיעורים נוספים