ימי בין המצרים | תפילה על הגעגועים

ימי בין המצרים | תפילה על הגעגועים

הרב משה גנץ

ימי בין המצרים | תפילה על הגעגועים

איך מתפללים למקדש כשאנחנו לא מרגישים את חסרונו

בזמן שקשה להרגיש את חסרון המקדש, מדבר הרב על התפילה הנחוצה- השבת הרוח שיורגש בה חסרון המקדש.

בזמן שקשה להרגיש את חסרון המקדש, מדבר הרב על התפילה הנחוצה- השבת הרוח שיורגש בה חסרון המקדש.

שיעורים נוספים