ימי בין המצרים | ציון במשפט תיפדה

הרב אליעזר קשתיאל

תיקון עולם המשפט כתיקון לחטא המרגלים

בשיעור זה מתבונן הרב בחושי הראייה והשמיעה ובביטוי הרוחני שלהם, וכהמשך לכך מגיע לביאור של חטא המרגלים בהקשר הזה והתיקון שלו.

שיעורים נוספים