ימי בין המצרים | אוהב שלום ורודף שלום

ימי בין המצרים | אוהב שלום ורודף שלום

הרב משה לוי

ימי בין המצרים | אוהב שלום ורודף שלום

התבוננות בדמותו של אהרן הכהן ובעומק הימים האלו

בדברים הללו מתבונן הרב בדמותו של אהרן הכה וכן בעומק של אופיים של הימים הללו- ימים בהם הדין מופיע.

בדברים הללו מתבונן הרב בדמותו של אהרן הכה וכן בעומק של אופיים של הימים הללו- ימים בהם הדין מופיע.

שיעורים נוספים