ימי בין המצרים | י"ז בתמוז

ימי בין המצרים | י"ז בתמוז

הרב נדב פרידמן

ימי בין המצרים | י"ז בתמוז

הנקודה הפנימית של האירועים שארעו לאבותינו

שיעורו של הרב נדב פרידמן בנושא יז' בתמוז וימי "בין המיצרים" .

בשיעור מקשר הרב את חמשת האירועים שארעו לאבותינו ביום זה - שבירת הלוחות , בוטל התמיד , שריפת התורה ע"  אפוסטמוס הרשע, נפרצה החומה והועמד הצלם בהיכל- לכדי נקודה פנימית אחת.

שיעורו של הרב נדב פרידמן בנושא יז' בתמוז וימי "בין המיצרים" .

בשיעור מקשר הרב את חמשת האירועים שארעו לאבותינו ביום זה - שבירת הלוחות , בוטל התמיד , שריפת התורה ע"  אפוסטמוס הרשע, נפרצה החומה והועמד הצלם בהיכל- לכדי נקודה פנימית אחת.

שיעורים נוספים