יז' בתמוז

יז' בתמוז

הרב נדב פרידמן

יז' בתמוז

שיעורו של הרב נדב פרידמן בנושא יז' בתמוז וימי "בין המיצרים" .

בשיעור מקשר הרב את חמשת האירועים שארעו לאבותינו ביום זה - שבירת הלוחות , בוטל התמיד , שריפת התורה ע"  אפוסטמוס הרשע, נפרצה החומה והועמד הצלם בהיכל- לכדי נקודה פנימית אחת.

שיעורו של הרב נדב פרידמן בנושא יז' בתמוז וימי "בין המיצרים" .

בשיעור מקשר הרב את חמשת האירועים שארעו לאבותינו ביום זה - שבירת הלוחות , בוטל התמיד , שריפת התורה ע"  אפוסטמוס הרשע, נפרצה החומה והועמד הצלם בהיכל- לכדי נקודה פנימית אחת.

שיעורים נוספים