חזרה לבית המדרש

אזכרה לעו"ד ר' אליהו מירון שנת תשע"ח