פרשת שבוע - פרשת בשלח

פרשת שבוע - פרשת בשלח

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע - פרשת בשלח

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיעורים נוספים