פרשת שבוע - פרשת תזריע

פרשת שבוע - פרשת תזריע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע - פרשת תזריע

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

מבית הישיבה הגבוהה מעלה אליהו בתל אביב

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

מבית הישיבה הגבוהה מעלה אליהו בתל אביב

שיעורים נוספים