פרשת שבוע - פרשת החודש

פרשת שבוע - פרשת החודש

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע - פרשת החודש

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיעורים נוספים