פרשת שבוע - פרשת פרה

פרשת שבוע - פרשת פרה

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע - פרשת פרה

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיעורים נוספים