פרשת שבוע - שבת זכור

פרשת שבוע - שבת זכור

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע - שבת זכור

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיעורים נוספים