פרשת שבוע - פרשת תצווה

פרשת שבוע - פרשת תצווה

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע - פרשת תצווה

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיעורים נוספים