פרשת שבוע - פרשת ויצא

פרשת שבוע - פרשת ויצא

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע - פרשת ויצא

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיחות לפרשת השבוע לע"נ בוגר הישיבה סרן לירון שניר הי"ד

שיעורים נוספים