אורות המקדש

אורות המקדש

הרב אלישע לפיד

אורות המקדש

השמיטה ובית המקדש

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

מה הקשר בין השמיטה והמצוות התליות בארץ לצפיית המקדש?
איך רואים את מעלת השמיטה השנה?

מקורות:
שמונה קבצים קובץ א' תרמ"ח
אורות הקודש ב' מאמר חמישי פסקה ל"ג
הקדמה שבת הארץ
אורות התחיה ה'

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

מה הקשר בין השמיטה והמצוות התליות בארץ לצפיית המקדש?
איך רואים את מעלת השמיטה השנה?

מקורות:
שמונה קבצים קובץ א' תרמ"ח
אורות הקודש ב' מאמר חמישי פסקה ל"ג
הקדמה שבת הארץ
אורות התחיה ה'

שיעורים נוספים