אורות המקדש

אורות המקדש

הרב אלישע לפיד

אורות המקדש

מוות בלי בית מקדש

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

אם התקדמנו מאז החורבן אז למה לבכות?
מה עושים עם ניתוק בין הגוף לנפש?
איך תהלכים יכולים להיות מוות?

מקורות:
שמונה קבצים קובץ ז' פס' קמ"ו
אורות הקודש ג' מוסר הקודש פס' קל"ה

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

אם התקדמנו מאז החורבן אז למה לבכות?
מה עושים עם ניתוק בין הגוף לנפש?
איך תהלכים יכולים להיות מוות?

מקורות:
שמונה קבצים קובץ ז' פס' קמ"ו
אורות הקודש ג' מוסר הקודש פס' קל"ה

שיעורים נוספים