אורות המקדש

אורות המקדש

הרב אלישע לפיד

אורות המקדש

עבודת ה' בלי שכינה

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

איך מתחברים לעבודת המקדש?
מה משימת החיים שלנו?
מה הפער בין העבודה שלנו לעבודה בזמן המקדש?

מקורות:
שמונה קבצים קובץ א' פסקה שנ"ט

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

איך מתחברים לעבודת המקדש?
מה משימת החיים שלנו?
מה הפער בין העבודה שלנו לעבודה בזמן המקדש?

מקורות:
שמונה קבצים קובץ א' פסקה שנ"ט

שיעורים נוספים