אורות המקדש

אורות המקדש

הרב אלישע לפיד

אורות המקדש

איך מתפללים למקדש?

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

כמה בית המקדש בכלל חסר לנו?
למה לא הצלחתי להתרכז בתפילה/ בלימוד היום?

מקורות:
מוסר אביך עמ' י"ד סוף ההקדמה
עולת ראיה עמ' קכ"ז דה' ותבנה בית המקדש במהרה בימנו"

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

כמה בית המקדש בכלל חסר לנו?
למה לא הצלחתי להתרכז בתפילה/ בלימוד היום?

מקורות:
מוסר אביך עמ' י"ד סוף ההקדמה
עולת ראיה עמ' קכ"ז דה' ותבנה בית המקדש במהרה בימנו"

שיעורים נוספים