אורות המקדש

אורות המקדש

הרב אלישע לפיד

אורות המקדש

חיים בלי בית מקדש

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

מה עומד מאחורי מנהגי האבלות?
יש הנאות בעולם בלי בית מקדש?

מקורות:
בבא בתרא דף ס:
סוטה דף מח.
סנהדרין דף עה.

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

מה עומד מאחורי מנהגי האבלות?
יש הנאות בעולם בלי בית מקדש?

מקורות:
בבא בתרא דף ס:
סוטה דף מח.
סנהדרין דף עה.

שיעורים נוספים