אורות המקדש

אורות המקדש

הרב אלישע לפיד

אורות המקדש

השתוקקות לקרבת אלוקים

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

איזה קרבת אלוקים אנחנו רוצים?
מה הקשר לע"ז?
ואיזה אריה אש יוצא מקודשי הקודשים?
מקורות: יומא סט:, ארות ישראל פט, שמונה קבציים קובץ ד נו

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

איזה קרבת אלוקים אנחנו רוצים?
מה הקשר לע"ז?
ואיזה אריה אש יוצא מקודשי הקודשים?
מקורות: יומא סט:, ארות ישראל פט, שמונה קבציים קובץ ד נו

שיעורים נוספים