אורות המקדש

אורות המקדש

הרב אלישע לפיד

אורות המקדש

בית המקדש של מעלה

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

מקורות: נפש החיים שער א' פרק ד.
שמונה קבצים קובץ א' פס' קמ"ד

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

מקורות: נפש החיים שער א' פרק ד.
שמונה קבצים קובץ א' פס' קמ"ד

שיעורים נוספים