אורות המקדש

אורות המקדש

הרב אלישע לפיד

אורות המקדש

בניית בית המקדש

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

האם בית המקדש ירד משמיים או שזה עבודה שלנו?
בעיתה או אחשינה?

מקורות:
רשי ותוס' סוכה מא
רמב"ם בית החבירה א א
רמח"ל משכני עליון קנז
שמונה קבצים ז קעד
אגרות ראי"ה תשנג בחלק ג

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

האם בית המקדש ירד משמיים או שזה עבודה שלנו?
בעיתה או אחשינה?

מקורות:
רשי ותוס' סוכה מא
רמב"ם בית החבירה א א
רמח"ל משכני עליון קנז
שמונה קבצים ז קעד
אגרות ראי"ה תשנג בחלק ג

שיעורים נוספים