אורות המקדש

אורות המקדש

הרב אלישע לפיד

אורות המקדש

מצפים לישועה

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

מהי הישועה אליה אנו מצפים?
האם יכול להיות שהצפייה גדולה מהישועה עצמה?

מקורות: שמונה קבצים קובץ א' תרמ"ח
הרב חרל"פ מעייני הישועה פרק א

מוזמנים בחום לנצל את ההזדמנות,
ולהצטרף ללימוד יומי, בשלושת השבועות הקרובים, מפי הרב אלישע לפיד.
השיעורים מתקיימים בישיבת תל אביב, מוקלטים ונשלחים בקבוצה ייעודית שקטה.

כל יום ניצוצות חדשים, ללא רצף מחייב.

מהי הישועה אליה אנו מצפים?
האם יכול להיות שהצפייה גדולה מהישועה עצמה?

מקורות: שמונה קבצים קובץ א' תרמ"ח
הרב חרל"פ מעייני הישועה פרק א

שיעורים נוספים